Bộ Tài chính giục bảo hiểm bồi thường doanh nghiệp bị đập phá

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam hướng dẫn giải quyết bồi thường cho các đơn vị bị thiệt hại tại Bình Dương, Hà Tĩnh… hồi tháng 5. Theo đó, về nguyên nhân gây ra thiệt hại, Bộ yêu cầu xác định là do một số người vi phạm pháp luật, có hành vi đập phá, đốt tài sản, chiếm đoạt tài sản, không phải yếu tố chính trị, bạo động, bạo loạn. 

Các doanh nghiệp phải nộp giấy thông báo và yêu cầu bồi thường; bản kê khai thiệt hại và các hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản bị thiệt hại, biên bản giám định. Trường hợp doanh nghiệp bị mất tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản bị thiệt hại thì việc xác định dựa trên các hồ sơ được lưu trữ tại cơ quan chức năng; .

Với những trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm, đơn vị bảo hiểm chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại và khoản chi này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Bộ trưởng cũng cho biết, doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng dự phòng dao động lớn về tổn thất để chi trả bồi thường. 

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương thực hiện công tác giải quyết và tạm ứng tiền bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với Bộ trong việc đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện bồi thường theo đúng chỉ đạo. 

Ngọc Tuyên

email

You may also like...

Read previous post:
Tỷ giá ngân hàng lên kịch trần

Đà tăng nóng tỷ giá ngân hàng tiếp diễn trong sáng nay, dù tỷ giá bình quân liên ngân hàng...

Close